Στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας Τύπου

Υπηρεσία Τύπου

Κεντρική ΓραμματείαΤηλ. +32 22816319
Φαξ +32 22818026
press.office@consilium.europa.eu
Κέντρο ΤύπουΤηλ. +32 22819000
Φαξ +32 22818541
press.office@consilium.europa.eu

 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Preben Aamann - Εκπρόσωπος Τύπου Τηλ. +32 22812060, κιν. τηλ. +32 476850543 press.president@consilium.europa.eu@PrebenEUspox (Twitter)

Ester Arauzo Azofra - Υπεύθυνος Τύπου Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «Brexit», Σύνοδοι κορυφής της ΕΕ με τρίτες χώρες Τηλ. +32 22815361, κιν. τηλ. +32 473630723 ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu

Carla Valtorta - Υποστήριξη και συντονισμός για τον Πρόεδρο Τηλ. +32 22815150 press.president@consilium.europa.eu

Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και υπεύθυνοι Τύπου

Guy Milton Προϊστάμενος Μονάδας σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης
Τηλ. +32 22818519
Κιν. τηλ. +32 477670660

guy.milton@consilium.europa.eu

Mirela Cioroiu (γραμματεία) Τηλ. +32 22813626 mirela.cioroiu@consilium.europa.eu

Ester Arauzo AzofraΕυρωπαϊκό Συμβούλιο, «Brexit», Σύνοδοι κορυφής της ΕΕ με τρίτες χώρες
Τηλ. +32 22815361, κιν. τηλ. +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu
Alain TaverritiΨηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Tηλ. +32 22813684, κιν. τηλ. +32 475635962
alain.taverriti@consilium.europa.eu
François HeadΟικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα
Τηλ. +32 22816083, κιν. τηλ. +32 475953807
francois.head@consilium.europa.eu
Virginie BattuΕξωτερικές υποθέσεις, Θέματα Ασφάλειας και Άμυνας
Τηλ. +32 22815316, κιν. τηλ. +32 470182405
virginie.battu@consilium.europa.eu
Maria TomasikΕυρωομάδα, Εμπόριο, Ανάπτυξη, Τηλ. +32 22812463, κιν. τηλ. +32 470882383 andrea.desormeaux@consilium.europa.eu
Veronica Huertas Cerdeira
Εσωτερικές υποθέσεις, Συντονισμός της αντιτρομοκρατικής δράσης
Τηλ. +32 22814548, κιν. τηλ. +32 470882199
veronica.huertas-cerdeira@consilium.europa.eu
Ana Crespo Parrondo Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
ΤΗλ. +32 22815612, κιν. τηλ. +32 470884374
ana.crespoparrondo@consilium.europa.eu
Romain SadetΘέματα δικαιοσύνης, Θεσμική επικοινωνία
Τηλ. +32 22818914, κιν. τηλ. +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Víctor FlaviánΑνταγωνιστικότητα (Εσωτερική αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα)
Τηλ. +32 22816715, κιν. τηλ. +32 473640390
victor.flavian@consilium.europa.eu
Daniela Maria Lenzu Γεωργία και Αλιεία
Τηλ. +32 22812146, κιν. τηλ. +32 470880402
maria-daniela.lenzu@consilium.europa.eu
Päivikki Ala-HonkolaΤηλεπικοινωνίες και Μεταφορές, (προσωρινά) Γενικές υποθέσεις (συνοχή, θεσμικά ζητήματα, διοίκηση)
Τηλ. +32 22818648 κιν. τηλ. +32 479955086
paivikki.ala-honkola@consilium.europa.eu
Εύη ΛιάσκουΑπασχόληση, Κοινωνική πολιτική· Διεύρυνση και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ· Υγεία και καταναλωτές (προσωρινά) Προϋπολογισμός
Τηλ. +32 22815272, κιν. τηλ. +32 470960477
evi.liaskou@consilium.europa.eu
Helena GomesΕνέργεια· Παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός
Τηλ. +32 22817040, κιν. τηλ. +32 479955079
helena.gomes@consilium.europa.eu

Υπηρεσίες για τα μέσα ενημέρωσης

Erik Schultz-NielsenΠροϊστάμενος Μονάδας υπηρεσιών για τα μέσα ενημέρωσης
Τηλ. +32 22817372 κιν. τηλ. +32 473879437 erik.schultz-nielsen@consilium.europa.eu
Vito Maltese Κέντρο Τύπου & Βίντεο συνεχούς ροής
Τηλ. +32 22818435, κιν. τηλ. +32 475360295
vito.maltese@consilium.europa.eu
Romain SadetΕπικεφαλής ομάδας - Πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης, προγραμματισμός και κέντρο Τύπου Τηλ. +32 22818914, κιν. τηλ. +32 473865437 romain.sadet@consilium.europa.eu
Philippe CrapanzanoΓραφείο ειδήσεων Τηλ. +32 22813790, κιν. τηλ. +32 478500442 philippe.crapanzano@consilium.europa.eu

Οπτικοακουστικός τομέας

Isabelle Brusselmans Σύμβουλος, Προϊσταμένη τομέα
Τηλ. +32 22815713, κιν. τηλ. +32 475 75 34 06
isabelle.brusselmans@consilium.europa.eu
Andrea DesormeauxΠαραγωγός Τηλ. +32 22816716, κιν. τηλ. +32 477973552 andrea.desormeaux@consilium.europa.eu
Svetla BobevaΣυντονισμός των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου, Βίντεο συνεχούς ροής
Τηλ. +32 22816092
svetla.bobeva@consilium.europa.eu
Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσωνplanning.audiovisuel@consilium.europa.eu
Φωτογραφίεςplanning.photo@consilium.europa.eu

Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Michel Reijns - Εκπρόσωπος Τύπου
Τηλ. +31 652820938
m.reijns@minfin.nl
@MichelReijns
(Twitter)