Κέντρο Τύπου

Γενική Γραμματεία

Που είμαστε

Βρυξέλλες

Κτήριο Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Λουξεμβούργο

Συνεδριακό κέντρο Kirchberg
Rue Fort Thüngen, 2

Το βασικό Κέντρο Τύπου του Συμβουλίου βρίσκεται στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Φιλοξενεί συνεντεύξεις τύπου και ενημερώσεις και διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εργασίας για τους δημοσιογράφους.

Όταν το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο (τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο), οι εκπρόσωποι του Τύπου έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις εκεί.

Ωράριο λειτουργίας 

Δευτέρα έως Παρασκευή , 7.30 έως 18.00 .

Τις ημέρες που συνεδριάζει το Συμβούλιο, το Κέντρο Τύπου παραμένει ανοικτό για τουλάχιστον 2ώρες μετά τη λήξη της τελευταίας συνέντευξης τύπου. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τύπου διευρύνεται όταν διεξάγονται σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διεθνείς σύνοδοι κορυφής.

Το αναψυκτήριο (press bar) είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των συνόδων του Συμβουλίου, των συνόδων κορυφής και των ενημερώσεων.

Διαπίστευση

Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται διαπίστευση για να έχουν πρόσβαση στα κτίρια του Συμβουλίου και να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες εγκαταστάσεις.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου επιτρέπεται σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Οι αντιπροσωπίες των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών έχουν επίσης πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου. Μπορεί επίσης να επιτραπεί η είσοδος και σε άλλους επαγγελματίες, διπλωμάτες και επισκέπτες εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με την εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Κέντρο Τύπου.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση στα εξής:

  • ραδιοτηλεοπτικά στούντιο
  • καμπίνες μοντάζ
  • σταθμοί εργασίας με ευρυζωνική σύνδεση
  • ασύρματη σύνδεση WiFi
  • τηλεφωνικές συνδέσεις και γραμμές ISDN
  • φωτοτυπικά μηχανήματα
  • κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)
  • προσωπικές θυρίδες

Για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρέχονται επιπλέον διευκολύνσεις, με συνολικά περισσότερους από 1000 σταθμούς εργασίας.