Κέντρο Τύπου

Γενική Γραμματεία

Που είμαστε

Βρυξέλλες

Κτίριο Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat, 175

Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διασκέψεων του Λουξεμβούργου
Rue Fort Thüngen, 2

Το βασικό Κέντρο Τύπου του Συμβουλίου βρίσκεται στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Φιλοξενεί ενημερώσεις και συνεντεύξεις Τύπου και διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εργασίας για τους δημοσιογράφους.

Κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο, το Συμβούλιο συνέρχεται στο Λουξεμβούργο όπου είναι διαθέσιμες παρόμοιες εγκαταστάσεις για τον Τύπο.

Ωράριο λειτουργίας 

Στις Βρυξέλλες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 7.30 έως 19.00.

Τις ημέρες που συνεδριάζει το Συμβούλιο, το Κέντρο Τύπου παραμένει ανοικτό για τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη λήξη της τελευταίας συνέντευξης Τύπου. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τύπου διευρύνεται όταν διεξάγονται σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διεθνείς σύνοδοι κορυφής.

Το αναψυκτήριο (press bar) είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των συνόδων του Συμβουλίου, των συνόδων κορυφής και των ενημερώσεων.

Στο Λουξεμβούργο: το Κέντρο Τύπου είναι ανοικτό μόνο τις ημέρες που διεξάγεται σύνοδος του Συμβουλίου από τις 7.30 έως τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη λήξη της τελευταίας συνέντευξης Τύπου.

Διαπίστευση

Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται διαπίστευση για να εισέρχονται στα κτίρια του Συμβουλίου και να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου επιτρέπεται σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Οι αντιπροσωπίες των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών έχουν επίσης πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου. Μπορεί επίσης να επιτραπεί η είσοδος και σε άλλους επαγγελματίες, διπλωμάτες και επισκέπτες εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με την εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Κέντρο Τύπου.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση στα εξής:

  • ραδιοτηλεοπτικά στούντιο
  • καμπίνες μοντάζ
  • σταθμοί εργασίας με ευρυζωνική σύνδεση
  • ασύρματη σύνδεση WiFi
  • τηλεφωνικές συνδέσεις και γραμμές ISDN
  • φωτοτυπικά μηχανήματα
  • κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)
  • προσωπικές θυρίδες

Για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρέχονται επιπλέον διευκολύνσεις, με συνολικά περισσότερους από 1000 σταθμούς εργασίας.