Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. Donald Tusk μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου 2015 με θέμα την Ελλάδα

Σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης
  • 13/07/2015
  • 09:30
  • Δηλώσεις και παρατηρήσεις
  • 579/15
  • Ζώνη του ευρώ
  • Οικονομικά & δημοσιονομικά
13/07/2015
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Καλημέρα. Σήμερα , είχαμε έναν και μοναδικό στόχο: να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μετά από 17 ώρες διαπραγματεύσεων, τελικά το πετύχαμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε «agreekment». Οι ηγέτες συμφώνησαν κατ’ αρχήν ότι είναι έτοιμοι να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΜΣ, πράγμα το οποίο με άλλα λόγια σημαίνει συνέχιση της στήριξης προς την Ελλάδα.

Υπάρχουν αυστηροί όροι που πρέπει να πληρωθούν. Η έγκριση πολλών εθνικών κοινοβουλίων, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού, είναι τώρα απαραίτητη προκειμένου να αρχίσουν επισήμως οι διαπραγματεύσεις για πρόγραμμα του ΕΜΣ.

Ωστόσο, η απόφαση δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να επανέλθει σε ομαλή τροχιά με τη στήριξη των ευρωπαίων εταίρων. Βοηθά επίσης στην αποφυγή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων που θα είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο και την εποικοδομητική στάση της Ελλάδας, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων της ζώνης του ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, η Ευρωομάδα θα συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις. Οι υπουργοί οικονομικών θα συζητήσουν επίσης επειγόντως πώς θα βοηθηθεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες, μέσω προσωρινής χρηματοδότησης ("χρηματοδότηση-γέφυρα"). 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας κ. Jeroen Dijsselbloem για την αφοσίωσή τους και τη συμμετοχή τους στην πρόοδο που σημειώθηκε. Χωρίς το έργο σας, η σημερινή συμφωνία δεν θα ήταν δυνατή. Σας ευχαριστώ.