Άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, 23 Σεπτεμβρίου 2015 - Δήλωση

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 24/09/2015
 • 01:30
 • Δηλώσεις και παρατηρήσεις
 • 673/15
 • Δικαιοσύνη
 • Εσωτερικές υποθέσεις
 • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
24/09/2015
Επαφές ΜΜΕ

Jüri Laas
Υπεύθυνος τύπου
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Υπεύθυνη τύπου
+32 22815361
+32 473630723

Συναντηθήκαμε απόψε για να ασχοληθούμε με την πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Αποφασίσαμε ορισμένες άμεσες προτεραιότητες και εξετάσαμε διεξοδικά το θέμα της εξεύρεσης μακροπρόθεσμα βιώσιμων λύσεων. Όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και ότι θα μπορέσουμε να διαχειρισθούμε την πρόκληση αυτή μόνο με τη συνεργασία μεταξύ μας, με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης. Εν τω μεταξύ πρέπει να τηρούμε, να εφαρμόζουμε και να επιβάλλουμε όλοι τους ισχύοντες κανόνες μας, όπως ο κανονισμός του Δουβλίνου και το κεκτημένο του Σένγκεν. 

Ζητούμε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις κυβερνήσεις μας να μεριμνήσουν χωρίς καθυστέρηση για τις δράσεις προτεραιότητας που προτείνει η Επιτροπή. Θέλουμε επιχειρησιακές αποφάσεις σχετικά με τα πιεστικότερα ζητήματα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους ακόλουθους προσανατολισμούς: 

 • κάλυψη των επειγουσών αναγκών των προσφύγων στην περιοχή με την παροχή συνδρομής ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και άλλους οργανισμούς,
 • παροχή συνδρομής στον Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία και άλλες χώρες για την αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων από τη Συρία, μεταξύ άλλων με σημαντική αύξηση των κονδυλίων του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Συρία («Ταμείο Madad»),
 • ενίσχυση του διαλόγου με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων κατά την προσεχή επίσκεψη του τούρκου Προέδρου (5 Οκτωβρίου), ώστε να εντατικοποιηθεί η συνεργασία μας στον τομέα της ανάσχεσης και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών,
 • παροχή συνδρομής στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για τη διαχείριση των ροών προσφύγων, μεταξύ άλλων μέσω προενταξιακών μέσων, καθώς και διασφάλιση της ταχείας και επαρκούς προετοιμασίας της διάσκεψης για την οδό των Δυτικών Βαλκανίων (8 Οκτωβρίου),
 • αύξηση της χρηματοδότησης του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης ατόμων στην Αφρική μέσω συμπληρωματικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη, καθώς και διασφάλιση της άριστης προετοιμασίας της διάσκεψης κορυφής της Βαλέτας (11-12 Νοεμβρίου), ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος,
 • αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στα εξωτερικά μας σύνορα και ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα αυτά, ιδίως μέσω συμπληρωματικών πόρων για τον οργανισμό Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπόλ, και της χρήσης προσωπικού και εξοπλισμού από τα κράτη μέλη,
 • ικανοποίηση των αιτημάτων των κρατών μελών της πρώτης γραμμής για συνδρομή από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και άλλα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η ταυτοποίηση, καταχώριση και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών (κομβικά σημεία υποδοχής «hotspots») και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η μετεγκατάσταση και η επιστροφή, το αργότερο έως το Νοέμβριο του 2015,
 • ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για το Άσυλο, την Ένταξη και τη Μετανάστευση και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας-Συνόρων.

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, απευθύνουμε έκκληση για μια νέα διεθνή προσπάθεια, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τόσα δεινά και έχει αναγκάσει περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η ΕΕ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το σκοπό αυτό, καθώς και για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στη Λιβύη. 

Οι προσανατολισμοί που συμφωνήθηκαν σήμερα πρέπει να συνοδευθούν από τη μεταφορά των κανόνων του Κοινού Συστήματος Ασύλου στα εθνικά δίκαια και την εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στο σύστημα του Δουβλίνου. 

Καλούμε τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους ως προς όλες τις πλευρές της μεταναστευτικής κρίσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ προς υποστήριξη των παρόντων προσανατολισμών. Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν με τις αντίστοιχες συνεισφορές τους. 

Θα επανέλθουμε στην πρόκληση που θέτει το μεταναστευτικό ζήτημα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.