Υπεγράφη η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοσσυφοπεδίου

Συμβούλιο της ΕΕ
  • 27/10/2015
  • 14:00
  • Δελτίο τύπου
  • 762/15
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
27/10/2015
Επαφές ΜΜΕ

Maja Kocijančič
Εκπρόσωπος τύπου της ΕΥΕΔ
+32 22986570
+32 498984425

Υπεγράφη σήμερα στο Στρασβούργο η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοσσυφοπεδίου. Από πλευράς ΕΕ, υπεγράφη από την κα Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, και τον κ. Johannes Hahn, Επίτροπο ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση, ενώ από πλευρά Κοσσυφοπεδίου, υπεγράφη από τον Πρωθυπουργό κ. Isa Mustafa και τον Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και κύριο διαπραγματευτή κ. Bekim Çollaku.

"Με τη συμφωνία, ανοίγει νέα φάση στις σχέσεις ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου. Αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη σταθερότητα και την ευημερία στο Κοσσυφοπέδιο και την ευρύτερη περιοχή. Αναμένω να τεθεί σε ισχύ", είπε η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Mogherini κατά την υπογραφή.

"Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου. Θα βοηθήσει το Κοσσυφοπέδιο να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ενώ θα δημιουργήσει δυνατότητες για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Θα βάλει το Κοσσυφοπέδιο στο δρόμο της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους πολίτες, ιδίως δε τους νέους", δήλωσε ο Επίτροπος κ. Hahn.

Οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΣ έγιναν μεταξύ Οκτωβρίου του 2013 και Μαΐου του 2014, μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2014, ενώ το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε για την υπογραφή στις 22 Οκτωβρίου 2015. Μετά την έγκριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΣΣΣ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, η ΣΣΣ θα συστήσει συμβατική σχέση που συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων. Η ΣΣΣ εστιάζει στον σεβασμό των βασικών δημοκρατικών αρχών και στοιχείων που αποτελούν τον πυρήνα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Η ΣΣΣ θα δημιουργήσει χώρο όπου θα επιτρέπονται οι ελεύθερες συναλλαγές και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων σε άλλους τομείς, όπως ο ανταγωνισμός, οι κρατικές ενισχύσεις και η διανοητική ιδιοκτησία. Επίσης, θα βοηθήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων προκειμένου το Κοσσυφοπέδιο να υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Άλλες διατάξεις περιλαμβάνουν τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως η παιδεία, η απασχόληση, η ενέργεια, το περιβάλλον, καθώς και η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει την πορεία του Κοσσυφοπεδίου στο δρόμο για την ΕΕ μέσω της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, δηλ. την πολιτική που έχει σχεδιάσει η ΕΕ για τη συνεργασία με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, καθώς και την περιφερειακή συνεργασία. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι βασική συνιστώσα αυτής της διαδικασίας. Προκειμένου να στηριχθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η ΕΕ διαθέτει προενταξιακή βοήθεια προς τα δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία ύψους περίπου 11,7 δισ. € για το διάστημα 2014-2020, εκ των οποίων τα 645,5 εκατ. € προορίζονται για το Κοσσυφοπέδιο.

Κοσσυφοπέδιο*

Οι αναφορές στο Κοσσυφοπέδιο γίνονται με την επιφύλαξη των θέσεως ως προς το καθεστώς του. Είναι σύμφωνες προς την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.