Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. Donald Tusk μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη στη Λευκωσία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 15/03/2016
  • 12:25
  • Δηλώσεις και παρατηρήσεις
  • 136/16
  • Εσωτερικές υποθέσεις
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
15/03/2016
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας, κύριε Πρόεδρε, για το καλωσόρισμά σας σήμερα εδώ στη Λευκωσία, και για την ευχάριστη και ειλικρινή συζήτηση που μόλις είχαμε.

Ο κύριος στόχος της επίσκεψής μου στην Κύπρο σήμερα είναι να συζητήσουμε τα περαιτέρω βήματα όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Δεν ήρθα εδώ για να ασκήσω πίεση στην Κύπρο. Είμαι εδώ για να ακούσω τη θέση σας πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας.

Κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα, συζητήσαμε την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Τουρκία. Πρόκειται για έναν σημαντικό πυλώνα της κοινής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής. Δεν είναι όμως ποτέ φρόνιμο να οικοδομείται ένα σχέδιο σε ένα μόνο θεμέλιο. Δεν πρέπει και δεν πρόκειται να συμβεί. Οι άλλοι πυλώνες της κοινής μας ευρωπαϊκής στρατηγικής συνίστανται στην αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν και στη λήξη της πολιτικής της ελεύθερης διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της οδού των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί τα μέγιστα η ανθρωπιστική βοήθεια προς τις χώρες που πλήττονται περισσότερο, κυρίως δε προς την Ελλάδα.

Την περασμένη εβδομάδα έλαβα εντολή να προετοιμάσω συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας για τη μεταναστευτική κρίση. Τώρα επεξεργάζομαι τις λεπτομέρειες. Για τον λόγο αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Λευκωσία. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα μεταβώ στην Άγκυρα απόψε.

Η τουρκική πρόταση η οποία εκπονήθηκε από κοινού με τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες θα πρέπει να επανεξισορροπηθεί, ώστε να γίνει αποδεκτή από το σύνολο των 28 κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας, αλλά δεν έχουμε ακόμη επιτύχει αυτόν το στόχο. Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν είναι το βασικό ζήτημα της νομιμότητας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε νέο ευρείας κλίμακας πρόγραμμα επιστροφής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα συμμορφώνεται πλήρως προς το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα αξιολογούνται ατομικά στην Ελλάδα πριν ληφθεί η απόφαση επιστροφής τους στην Τουρκία. Και σημαίνει επίσης ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα τυγχάνουν της δέουσας προστασίας στην Τουρκία. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι εκείνο των πιθανών εναλλακτικών διαδρομών από την Τουρκία προς άλλες χώρες της ΕΕ όπως τη Βουλγαρία. Αυτό θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί προκειμένου να είναι αποτελεσματική η συμφωνία.

Αλλά η συνεργασία μας με την Τουρκία υπερβαίνει κατά πολύ τη μετανάστευση. Η τρέχουσα δυναμική προσφέρει μια ευκαιρία για την αναζωογόνηση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Επιτρέψτε μου όμως να είμαι σαφής ως προς αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ένωση 28 κρατών μελών. Η Κύπρος είναι το ίδιο σημαντική με τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Καμία τρίτη χώρα δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πιο σημαντική, κατ' εμέ, από οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία και να διασφαλίσουμε ότι από τη νέα αυτή δυναμική θα ωφεληθούν όλοι, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Όσον αφορά την προσχώρηση, θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Ισχύει η ίδια αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων και για την πρόοδο απαιτείται πάντα η συμφωνία και των 28.

Σήμερα το πρωί συζητήσαμε επίσης και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, τις οποίες στηρίζω πλήρως. Άκουσα με προσοχή και διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη ότι κατανοούμε πλήρως πως οι διαπραγματεύσεις είναι σε σημαντική καμπή και ότι όλες οι δράσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των εν λόγω διαπραγματεύσεων. Η επιτυχής έκβαση, με τη στήριξη και των δύο πλευρών της νήσου, θα δώσει νέα πνοή όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μια παρατήρηση σχετικά με την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Μόλις πριν από τρία χρόνια βρισκόσασταν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Σήμερα στηρίζεστε πάλι στα πόδια σας, χωρίς να έχετε χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που τέθηκαν στη διάθεσή σας από τους εταίρους της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών σας. Αυτός είναι ένας καλός οιωνός για την Κύπρο, τη ζώνη του ευρώ και την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ.