Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Τουρκία

Συμβούλιο της ΕΕ
  • 18/07/2016
  • 16:17
  • Δελτίο τύπου
  • 463/16
  • Ασφάλεια & άμυνα
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
18/07/2016
Επαφές ΜΜΕ

Virginie Battu
Υπεύθυνη τύπου
+32 22815316
+32 470182405

Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία και επαναλαμβάνει την αμέριστη στήριξή της προς τα νόμιμα θεσμικά όργανα της χώρας. Εκφράζει τη λύπη της για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων και στέκεται αλληλέγγυα στον τουρκικό λαό. Η ΕΕ επικροτεί την κοινή θέση των πολιτικών κομμάτων υπέρ της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Η ΕΕ ζητεί από τις τουρκικές αρχές, μεταξύ αυτών και από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αποφυγή περαιτέρω βίας, την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την αποκατάσταση της τάξης.

Η ΕΕ ζητεί την πλήρη τήρηση της συνταγματικής τάξης της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της επικράτησης του κράτους δικαίου. Η διασφάλιση του πλήρους σεβασμού όλων των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, περιλαμβανομένης της εκλεγμένης κυβέρνησης και της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, είναι καθοριστικής σημασίας. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και του δικαιώματος του καθενός σε δίκαιη δίκη, σε πλήρη συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ υπενθυμίζει ότι η κατηγορηματική απόρριψη της θανατικής ποινής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του κεκτημένου της Ένωσης.

Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα και βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της για συνεργασία με μια δημοκρατική και σταθερή Τουρκία χωρίς διακρίσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών μας προκλήσεων.