Δήλωση και οδικός χάρτης της Μπρατισλάβας

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 16/09/2016
  • 19:40
  • Δηλώσεις και παρατηρήσεις
  • 517/16
  • Θεσμικές υποθέσεις
16/09/2016
Επαφές ΜΜΕ

Jüri Laas
Υπεύθυνος τύπου
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Υπεύθυνη τύπου
+32 22815361
+32 473630723

Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα θα διαγνώσουμε από κοινού τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συζητήσουμε το κοινό μας μέλλον. Συμφωνήσαμε όλοι τις ακόλουθες γενικές αρχές.