Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018: μια γιορτή για την πολυμορφία και τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

  • 09/02/2017
  • 12:20
  • Δελτίο τύπου
  • 52/17
  • Πολιτισμός
09/02/2017
Επαφές ΜΜΕ

Helena Gomes
Υπεύθυνη τύπου
+32 22817040
+32 479955079

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την απόφαση για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει πόρους που μας κληροδοτούνται από το παρελθόν σε διάφορες μορφές και όψεις, όπως για παράδειγμα μνημεία, χώροι, παραδόσεις, μεταδιδόμενες γνώσεις και μορφές έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργικότητας, αλλά και συλλογές που φυλάσσουν και διαχειρίζονται μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία.

Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις ευρωπαϊκές αξίες και να ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Συγχρόνως, η πρωτοβουλία εφιστά την προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρει η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως ο αντίκτυπος της ψηφιακής μετάβασης, οι περιβαλλοντικές και φυσικές πιέσεις σε βάρος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους είναι:

  • να προωθήσει την πολιτισμική πολυμορφία, το διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή,
  • να επισημάνει την οικονομική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
  • να τονίσει το ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις και την αποκατάσταση κατεστραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Ευρωπαϊκό Έτος θα διαθέτει αποκλειστικό κονδύλι στον προϋπολογισμό ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών που συγκαλεί η Επιτροπή με σκοπό την οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έτους.

Ως Ευρωπαίοι διαθέτουμε ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που είναι αποτέλεσμα της μακραίωνης κοινής ιστορίας μας. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την κληρονομιά και να αισθανθούμε υπερήφανοι για όλα όσα διαμορφώνουν την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα.

Δρ. Owen Bonnici, υπουργός Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Μάλτας 

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων θα κληθεί να εγκρίνει τη συμφωνία σε προσεχή της συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων θα απευθύνει στη συνέχεια επιστολή στον Πρόεδρο της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επιστολή αυτή θα αναφέρεται ότι, εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει κατά τη σύνοδο ολομέλειας το συμβιβαστικό κείμενο όπως συμφωνήθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο θα εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το κείμενο χωρίς τροποποιήσεις.

Αυτό θα επιτρέψει να τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία αρκετά σύντομα ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να έχουν επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους για τις αναγκαίες προετοιμασίες.

Ιστορικό

Η ιδέα ενός «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς» μνημονεύεται για πρώτη φορά το 2014 στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ιδέα υποστηρίχθηκε σθεναρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για ένα Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Αύγουστο του 2016.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση επί της πρότασης στις 22 Νοεμβρίου 2016.

Η έκθεση της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Επιτροπή CULT) σχετικά με την απόφαση ψηφίστηκε κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Νοεμβρίου 2016. Ο πρώτος τριμερής διάλογος πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου.