Ανθρώπινα δικαιώματα: Η ΕΕ εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2017

Συμβούλιο της ΕΕ
  • 27/02/2017
  • 11:20
  • Δελτίο τύπου
  • 83/17
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
27/02/2017
Επαφές ΜΜΕ

Virginie Battu
Υπεύθυνη τύπου
+32 22815316
+32 470182405

Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2017.

Στα συμπεράσματα επιβεβαιώνεται η ισχυρή προσήλωση της ΕΕ στο σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να υπερασπίζεται και να προάγει τον οικουμενικό, αδιαίρετο, αλληλεξαρτώμενο και αλληλένδετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφιστά την προσοχή αυτών των φόρουμ στις παραβιάσεις και τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, καθώς και στην ανάγκη για λογοδοσία και τις προσπάθειες καταπολέμησης της ατιμωρησίας. Θα επιδιώξει επίσης να αναδείξει τις θετικές εμπειρίες από δράσεις για την αποτροπή παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διόρθωση των συνεπειών τους.

Τα εν λόγω συμπεράσματα του Συμβουλίου εκδίδονται σε ετήσια βάση. Προσδιορίζουν τις κύριες γραμμές δράσης της ΕΕ στα φόρουμ των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους προσεχείς μήνες.