Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 09/03/2017

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 10/03/2017
  • 00:45
  • Δελτίο τύπου
  • 125/17
  • Ασφάλεια & άμυνα
  • Εσωτερικές υποθέσεις
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
  • Θεσμικές υποθέσεις
  • Οικονομικά & δημοσιονομικά
10/03/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· εντούτοις δεν επιτεύχθηκε συναίνεση για λόγους που δεν συνδέονται με την ουσία του εγγράφου.

Οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο επισυναπτόμενο έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο.