Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Remarks by President Donald Tusk at the meeting with the European Social Partners in Rome

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 24/03/2017
  • 16:00
  • Δηλώσεις και παρατηρήσεις
  • 152/17
  • Απασχόληση
24/03/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Today, President Jean-Claude Juncker will speak on behalf  of the EU Institutions.

But let me just say  a few words. First of all, I would like to thank you very warmly, you, I mean social partners, for our great cooperation. And let me also compliment you on your engagement and efficiency. In my life I have been a trade union activist, for many years illegal, pursued by the Communist Secret Services, a businessman, of course, legal, an ordinary construction worker for 8 years, a civil servant,  and a journalist.

This time has taught me that dialogue is always better than monologue, cooperation better than confrontation, and of course respect better than disrespect. This is why I attach such great importance to our meetings and common initiatives. And this is also why I really understand all parties of the Social partnership. And I hope that the years ahead will be even better than now