Η Διακήρυξη της Ρώμης

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 25/03/2017
  • 11:40
  • Δελτίο τύπου
  • 149/17
  • Θεσμικές υποθέσεις
25/03/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2017