Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Letter by President Dijsselbloem to President Tajani concerning the plenary statement by the President of the Eurogroup as regards the second review of the economic adjustment programme for Greece

Ευρωομάδα
  • 30/03/2017
  • 14:45
  • Δελτίο τύπου
  • 162/17
30/03/2017
Επαφές ΜΜΕ

Michel Reijns
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου της Ευρωομάδας
+31 652820938

Subject: Plenary statement by the President of the Eurogroup - state of play of the second review of the economic adjustment programme for Greece

Dear Mr Tajani,

Thank you for your letter of 29 March 2017 inviting me to the Plenary Session of 4 April 2017. We have had different correspondences on the matter before. As indicated before I am willing to address the European Parliament on Greece. Let me add in this respect that I informed the Parliament on the state of play of the economic adjustment programme for Greece only last week, on 21 March, in my regular exchange of views with the ECON Committee.

Unfortunately, as indicated by my services already last week, I am no longer available on that date.

I would like to assure you that I remain committed to continue the discussion on this issue with the European Parliament. I would therefore be available to participate in a future plenary debate. I hope we can find a suitable moment together. In order to have a good debate, I would like to suggest to have the meeting after completion of the second review.

Yours sincerely, 

Jeroen Dijsselbloem