Παρατηρήσεις του Προέδρου Donald Tusk σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2017

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 22/06/2017
  • 18:10
  • Δηλώσεις και παρατηρήσεις
  • 408/17
  • Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
  • Ασφάλεια & άμυνα
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
  • Περιβάλλον
22/06/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Οι ηγέτες συζήτησαν αρχικά ζητήματα σχετικά με την τρομοκρατία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα απειλή. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τους λαούς μας. Για το σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε εντός του έτους τις εργασίες μας γύρω από το νέο σύστημα ανταλλαγής συνοριακών πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε εξάλλου ότι είναι αναγκαία η στενή συνεργασία με τους φορείς του διαδικτύου. Απευθύνουμε έκκληση στις εταιρείες στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρεμπόδιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την αυτόματη ανίχνευση και διαγραφή αυτού του περιεχομένου. Είμαστε εξάλλου έτοιμοι να θεσπίσουμε εάν αποδειχθεί αναγκαίο τη σχετική νομοθεσία.

Στη συνέχεια, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί μόνιμη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας. Στόχος μας είναι η συνεργασία αυτή να είναι φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς και συνεπώς καλούνται όλες οι χώρες να συμμετάσχουν. Εντός τριών μηνών, τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν σχετικά με κοινό κατάλογο κριτηρίων και δεσμεύσεων, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης δυνατοτήτων, ώστε να ξεκινήσει η συνεργασία αυτή.

Αργότερα απόψε θα πραγματοποιήσουμε απολογισμό της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη. Θα μοιραστώ με τους ηγέτες τις εκτιμήσεις μου μετά από τις πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις, μεταξύ άλλων με τους Προέδρους κκ. Trump και Ερντογκάν, τη σύνοδο της G7 και τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας. Θα προτείνω εξάλλου στους ηγέτες να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Ως είθισται, η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος θα προβούν σε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ. Αυτό θα μας επιτρέψει να παρατείνουμε τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για έξι επιπλέον μήνες.

Τέλος, σήμερα το βράδυ η Πρωθυπουργός κα May θα μας ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις της όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αποτελεί φόρουμ για τις διαπραγματεύσεις αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες διεξάγουν οι διαπραγματευτές μας, και συνεπώς οι ηγέτες μας θα λάβουν απλά υπό σημείωση τις προθέσεις αυτές. Στόχος μου για απόψε είναι οι ηγέτες της ΕΕ των 27 να εγκρίνουν τη διαδικασία επιλογής νέων τοποθεσιών για τα δύο όργανα που είχαν έδρα στο ΗΒ, συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Σας ευχαριστώ.