Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 22-23/6/2017

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 23/06/2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Ασφάλεια & άμυνα
  • Διεθνές εμπόριο & τελωνεία
  • Εσωτερικές υποθέσεις
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
  • Περιβάλλον
  • Οικονομικά & δημοσιονομικά
23/06/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Ιουνίου 2017 εξέδωσε συμπεράσματα για: την ασφάλεια και την άμυνα, τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, την οικονομία, τη μετανάστευση και την ψηφιακή Ευρώπη.