Αυξημένη ενεργειακή απόδοση: διασφάλιση της προόδου προς την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ

Συμβούλιο της ΕΕ
 • 26/06/2017
 • 19:10
 • Δελτίο τύπου
 • 415/17
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
26/06/2017
Επαφές ΜΜΕ

Helena Gomes
Υπεύθυνη τύπου
+32 22817040
+32 479955079

Το Συμβούλιο καθόρισε σήμερα τη θέση του σχετικά με πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Μετά τη συμφωνία αυτή θα μπορέσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την εσθονική Προεδρία.

Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι να βελτιωθούν οι ισχύουσες διατάξεις και να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων για το 2020 και των κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενεργειακή απόδοση θεωρείται από μόνη της πηγή ενέργειας. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια, θα μειώσει το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα βοηθήσει στη μείωση της ενεργειακής πενίας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τα κύρια στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας είναι:

 • Συνολικός στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ 30%
 • Υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 1,5 %, με μείωση σε 1,0 %, για την περίοδο 2026-2030, εκτός εάν η ενδιάμεση επισκόπηση του 2024 καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της
 • Οι μακροπρόθεσμες μεμονωμένες δράσεις μπορούν να θεωρούνται υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας
 • Τα εναλλακτικά μέτρα αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
 • Δυνατότητα μερικής προσμέτρησης στον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας κατά την περίοδο 2020-2030 της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται επιτόπου
 • Υποχρέωση συνεκτίμησης της ενεργειακής πενίας κατά το σχεδιασμό νέων μέτρων
 • Βελτιωμένες διατάξεις μέτρησης και τιμολόγησης προς όφελος των τελικών χρηστών θέρμανσης και ψύξης

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το σημαντικό αυτό νομοθέτημα, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων για καθαρή ενέργεια.»

κ. Joe Mizzi, Υπουργός Ενέργειας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Μάλτας

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση επικαιροποιεί την ισχύουσα οδηγία 2012/27/ΕΕ και υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016. Αποτελεί μέρος της εκτεταμένης δέσμης μέτρων για καθαρή ενέργεια, του μέσου εφαρμογής της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση.

Ο γενικός στόχος της στρατηγικής είναι να προχωρήσει προς την απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές από το 2030 και μετά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία των καταναλωτών, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014 ορίζουν ως ενδεικτικό στόχο την αύξηση κατά 27% τουλάχιστον της ενεργειακής απόδοσης σε ενωσιακό επίπεδο το 2030. Ο στόχος αυτός θα επανεξετασθεί έως το 2020 έχοντας υπόψη ποσοστό 30% σε ενωσιακό επίπεδο.