Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Weekly schedule of President Donald Tusk

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 20/07/2017
  • 16:40
  • Δελτίο τύπου
  • 491/17
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
  • Θεσμικές υποθέσεις
20/07/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Tuesday 25 July 2017
11.30 Presentation of letters of credentials of ambassadors

 Thursday 27 July 2017
11.30 Meeting with Prime Minister of Slovakia Robert Fico