Επιστολή του Προέδρου Donald Tusk στους ηγέτες της ΕΕ πριν από το ανεπίσημο δείπνο τους στο Ταλίν

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 21/09/2017
  • 18:25
  • Δελτίο τύπου
  • 529/17
  • Ενιαία αγορά
  • Εσωτερικές υποθέσεις
  • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
  • Ζώνη του ευρώ
  • Θεσμικές υποθέσεις
  • Προϋπολογισμός
21/09/2017
Επαφές ΜΜΕ

Preben Aamann
Εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
+32 22815150
+32 476850543

Με την επιστολή μου αυτή επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω ότι ο Πρωθυπουργός Ratas μου ζήτησε να προεδρεύσω του δείπνου μας που θα προηγηθεί της ψηφιακής συνόδου κορυφής στο Ταλίν.

Στις 29 Ιουνίου 2016, λίγες μέρες μετά την ψήφο υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έναν προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη. Η πρώτη σύνοδος που αφιερώθηκε στο θέμα αυτό, το Σεπτέμβριο του 2016, κατέληξε στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας. Συμφωνήσαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος για τους πολίτες μας όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια καθώς και οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Φέτος στη Μάλτα και στις Βρυξέλλες, επεξεργαστήκαμε περαιτέρω το σχετικό θεματολόγιο καταλήγοντας στη διακήρυξη της Ρώμης η οποία αποτυπώνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα επόμενα έτη.

Παράλληλα, αρχίσαμε να υλοποιούμε το θεματολόγιο αυτό και στο πλαίσιο των τακτικών μας συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτύχαμε τη διευθέτηση αρκετών ζητημάτων, με αποτέλεσμα να είναι η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα καλύτερη και να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, επικεντρωθήκαμε πρωτίστως στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου και στη συνέχεια στην οδό της Κεντρικής Μεσογείου, επανακτώντας τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων και μειώνοντας τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών και των θανάτων στη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, εξακολουθήσαμε να ενισχύουμε τα μέσα που διαθέτουμε κατά της τρομοκρατίας και σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην ευρωπαϊκή άμυνα καθώς επίσης και στη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Στο οικονομικό μέτωπο ξεκινήσαμε τον επαναπροσανατολισμό της εμπορικής πολιτικής μας προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Διατηρούμε υψηλές φιλοδοξίες σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της αγοράς (εμπορικές συμφωνίες με τον Καναδά και την Ιαπωνία), ενισχύοντας παράλληλα την ισχυρή μας δράση για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Για καθένα από τα ζητήματα αυτά, έχουμε ακόμη μεγάλο και δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να ενδυναμώσουμε την εξωτερική μας πολιτική μετανάστευσης, να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας για τις επιστροφές και να επιτύχουμε βιώσιμες λύσεις σχετικά με ένα αναμορφωμένο σύστημα ασύλου. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, σε ένα πρώτο στάδιο με τη δρομολόγηση το Δεκέμβριο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας. Ομοίως, πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την οικονομική μας βάση, μεταξύ άλλων μέσω της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (σύνοδος κορυφής του Ταλίν), εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι κοινωνικά ισορροπημένη (σύνοδος κορυφής του Γκέτεμποργκ το Νοέμβριο).

Θα πρέπει επίσης να αποφασίσουμε για την περαιτέρω εξέλιξη του ευρώ. Δεν υπάρχει μαγική λύση για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μια για πάντα. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε την υποχρέωση να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ΟΝΕ και να την ενισχύσουμε, βήμα προς βήμα. Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με βάση το συμπεφωνημένο οδικό χάρτη ώστε η ζώνη του ευρώ να ενισχυθεί δομικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένας κοινός μηχανισμός ασφάλειας για την Τραπεζική Ένωση, να προωθηθεί η περαιτέρω μείωση των κινδύνων και να προετοιμαστεί το έδαφος για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την ικανότητα δράσης της Ευρώπης, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη του ΕΜΣ σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες ιδέες σχετικά με τη διακυβέρνηση και τους δημοσιονομικούς πόρους ειδικά για τη ζώνη του ευρώ, οι οποίες θα χρειαστεί να συζητηθούν περισσότερο. Για να προωθηθούν τα θέματα αυτά, θα συγκαλέσω σύνοδο κορυφής για το ευρώ το Δεκέμβριο σε μια ανοικτή για όλους σύνθεση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για τα ζητήματα αυτά έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους το αργότερο.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το διεθνή ρόλο της Ένωσης στη γειτονία μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, θα σας πρότεινα να συζητήσουμε την αντίδρασή μας ως προς τις εξελίξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία, και το Μάιο του επόμενου έτους, θα σας πρότεινα, κατόπιν συμφωνίας με τον Πρωθυπουργό Borisov, να μεταβούμε στη Βουλγαρία για μια σύνοδο κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων. Οι εμπορικές συναλλαγές θα παραμείνουν σημαντική προτεραιότητα των εργασιών μας.

Πέρα από αυτές τις άμεσες προτεραιότητες, έχουμε μεγάλο έργο μπροστά μας σε σχέση με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Η συζήτηση αυτή, η οποία θα διαμορφώσει τις πολιτικές μας για τα προσεχή έτη, θα αρχίσει ουσιαστικά μόλις συναφθεί η συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω συμφωνία θα αποτελέσει σημαντικό σημείο του θεματολογίου μας έως ότου επιτευχθεί συναίνεση εγκαίρως πριν από την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2021.

Στο Ταλίν δεν είναι δυνατό να εξεταστεί το σύνολο των ζητημάτων αυτών, πόσο δε μάλλον να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Πιστεύω όμως ότι η σύνοδος του Ταλίν θα είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη συζήτηση αυτή, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές ενδιαφέρουσες φωνές που ακούσαμε πρόσφατα ως προς την ουσία, τη μέθοδο αλλά και τους στόχους. Θα ήθελα να με καθοδηγήσετε προκειμένου να αποφασίσουμε, μετά τη συζήτησή μας, για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε τις σχετικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να διασφαλιστεί μια ανοικτή, ειλικρινής και άτυπη ανταλλαγή απόψεων επί των ζητημάτων αυτών, δεν θα υποβληθούν κείμενα ούτε θα συνταχθούν συμπεράσματα από τις συζητήσεις μας.

Τέλος, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ένα από τα κυριότερα καθήκοντά μας. Το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της προσεχούς μας συνόδου στις 27 Οκτωβρίου, βάσει του άρθρου 50.