Εξωτερικές υποθέσεις και διεθνείς σχέσεις

Η σελίδα αυτή σας προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των τελευταίων και των προσεχών συνεδριάσεων και συνόδων, των δελτίων τύπου και των πολιτικών που σχετίζονται με τις εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και των διεθνών σχέσεων.

Σχετικές συνεδριάσεις

European Council

International Summit

Agriculture and Fisheries Council

Foreign Affairs Council

General Affairs Council

Justice and Home Affairs Council

Προπαρασκευαστικά όργανα

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση
Τελευταία αναθεώρηση στις 24/03/2015