Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η σελίδα αυτή σας προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των τελευταίων και των προσεχών συνεδριάσεων και συνόδων, των δελτίων τύπου και των πολιτικών που σχετίζονται με τις εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και των διεθνών σχέσεων.

Σχετικές συνεδριάσεις

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις»

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση