Αθλητισμός

Σχετικές συνεδριάσεις

Education, Youth, Culture and Sports Council

Παρελθούσες συνεδριάσεις

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ενέκρινε επίσης συμπεράσματα σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα εργασιών για τον αθλητισμό (2017-2020). Το πρόγραμμα αυτό περιέχει περιορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών πολιτικής για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων, όπως η καταπολέμηση του ντόπινγκ και των στημένων αγώνων και η ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης στις αθλητικές διοργανώσεις.
Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ενέκρινε επίσης γενική προσέγγιση για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συμπεράσματα για την αθλητική διπλωματία.

Προπαρασκευαστικά όργανα

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση
Τελευταία αναθεώρηση στις 09/01/2015