Τηλεπικοινωνίες

Η σελίδα αυτή σας προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των τελευταίων και των προσεχών συνεδριάσεων και συνόδων, των δελτίων τύπου και των πολιτικών που σχετίζονται με τις εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Σχετικές συνεδριάσεις

Competitiveness Council

Προσεχείς συνεδριάσεις

Δεν έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση

Transport, Telecommunications and Energy Council

Παρελθούσες συνεδριάσεις

Οι υπουργοί μεταφορών κατέληξαν σε κοινή θέση για την εκπαίδευση των οδηγών, ενέκριναν συμπεράσματα και συζήτησαν το πακέτο της κινητικότητας. Οι υπουργοί Τηλεπικοινωνιών κατέληξαν σε κοινή θέση για την παράδοση δεμάτων και συζήτησαν τους μελλοντικούς ενωσιακούς τηλεπικοινωνιακούς κανόνες.
Την 1η Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί μεταφορών ενέκριναν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την επόμενη ημέρα, οι Υπουργοί τηλεπικοινωνιών έδωσαν εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους κανόνες της χονδρικής αγοράς περιαγωγής. Στις 5 Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί ενέργειας διεξήγαγαν συζήτηση προσανατολισμού ως προς την πρόταση κανονισμού σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, προκειμένου να αποφασίσουν για τα βασικά πολιτικά στοιχεία της πρότασης όπως η περιφερειακή συνεργασία και η αλληλεγγύη. Το Συμβούλιο παρακολούθησε επίσης την παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής της εκτενούς «Δέσμης μέτρων για καθαρή ενέργεια», στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση. Η δέσμη περιλαμβάνει νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή διακυβέρνηση.

Προπαρασκευαστικά όργανα

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση
Τελευταία αναθεώρηση στις 24/03/2015