Μεταφορές

Η σελίδα αυτή σας προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των τελευταίων και των προσεχών συνεδριάσεων και συνόδων, των δελτίων τύπου και των πολιτικών που σχετίζονται με τις εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των μεταφορών.

Σχετικές συνεδριάσεις

Environment Council

Προσεχείς συνεδριάσεις

Δεν έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση

Transport, Telecommunications and Energy Council

Προπαρασκευαστικά όργανα

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση
Τελευταία αναθεώρηση στις 24/03/2015