Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η σελίδα αυτή σας προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των τελευταίων και των προσεχών συνεδριάσεων και συνόδων, των δελτίων τύπου και των πολιτικών που σχετίζονται με τις εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των μεταφορών.

Σχετικές συνεδριάσεις

Συμβούλιο «Περιβάλλον»

Προσεχείς συνεδριάσεις

Δεν έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση

Συμβούλιο «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια»

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση