Keelepoliitika

ELi Nõukogu peasekretariaat soovib teha oma veebisaidi kasutajatele nii kättesaadavaks kui võimalik. Seepärast avaldatakse kogu saidi sisu minimaalselt inglise ja prantsuse keeles ning enamik meie veebisaidi sisust on kättesaadav kõikides ELi keeltes. 

Mis keeli sellel veebisaidil kasutatakse?

Veebisait on 24 ELi ametlikus keeles:

bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Kuidas keeli nõukogu veebisaidil kasutatakse?

Veebsaidi keelepoliitika puhul kehtib 3 põhimõtet:

  1. kõigis 24 ELi ametlikus keeles avaldatav sisu
  2. ainult inglise ja prantsuse keeles avaldatav sisu
  3. inglise, prantsuse ja mõnes muus keeles avaldatav sisu

Keelepoliitika üldpõhimõte on avaldada kogu sisu kõigis ELi keeltes samal ajal. See hõlmab ametlikke dokumente nõukogu dokumentide avalikus registris.

Ainus erand selles reeglist on sisu, mis avaldatakse veebisaidi rubriikides „Kohtumised” ja „Pressiteave”.

Kohtumised

Üksikasjalik teave nõukogu eri koosseisude istungite kohta avaldatakse ainult inglise ja prantsuse keeles. Olulisem info istungi kohta, nagu selle toimumise aeg ja koht ning peamised arutelupunktid, tehakse siiski kättesaadavaks kõigis ELi keeltes. Nõukogu eri koosseisude istungite ja eurorühma kohtumiste lühikokkuvõtted avaldatakse pärast kohtumist kõigis keeltes.

Teave Euroopa Ülemkogu kohtumiste kohta avaldatakse kõigis ELi keeltes, välja arvatud kohtumise jooksul tehtavad ajakohastamised, mis on kättesaadavad ainult inglise ja prantsuse keeles.

Pressimaterjal

Kuna selline materjal on mõeldud spetsiifilisele sihtrühmale, avaldatakse mitmesugused pressimaterjalid üksnes inglise ja prantsuse keeles. Selline materjal on:

  • eurorühma ja eurorühma esimehe avaldused
  • liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud avaldused 
  • pressitalituse 2 nädala tööplaan
  • meediale mõeldud eelinfo, mis avaldatakse enne konkreetseid sündmusi, nagu näiteks tippkohtumised ELi mittekuuluvate riikidega
  • Euroopa Ülemkogu eesistuja avaldused, märkused ja kõned – need avaldatakse olenevalt teemast ka teistes asjakohastes keeltes

Tulenevalt vajadusest anda ajakirjandusele teatavates küsimustes kiiresti infot, avaldatakse pressiteated esmalt nende koostamise keeles ning tõlgitakse alles seejärel ülejäänud 23 ELi keelde. Me püüame avaldada pressiteadete tõlked nii kiiresti kui võimalik pärast originaalversiooni avaldamist ning iga keeleversioon avaldatakse kohe pärast selle kättesaadavaks saamist.

Miks ma ei leia omakeelset infot?

Nõukogu peasekretariaadi eesmärk on anda oma lugejatele võimalikult kiiresti infot keeles, mida nad kõige paremini oskavad.

Siiski on meie tõlke-eelarve ja -ressursid piiratud. See tähendab kahjuks seda, et me ei saa oma veebisaidi sisu tõlkida kiiresti kõikidesse ELi keeltesse. Seepärast suuname oma ressursid nii, et põhisisu oleks kättesaadav kõigis keeltes, samas kui spetsiifilisele sihtrühmale, nagu näiteks pressile mõeldud teave on kättesaadav piiratud arvus keeltes.

Kuigi osa veebisaidist ei pruugi olla teie keeles kättesaadav, on ELi õigusaktid ning nõukogu ja Euroopa Ülemkogu ametlikud dokumendid kõigis 24 keeles kättesaadavad nõukogu dokumentide avaliku registri kaudu.