RSS-uudisvood

Mis on RSS?

RSS on lühend sõnadest Really Simple Syndication (tõeliselt lihtne liitumine) ning see kirjeldab teabe edastamise viisi arvutiga loetavas vormingus. RSS võimaldab kasutajal tellida vaid teatavat konkreetset teksti veebisaitidelt või multimeediafailidest.

RSSi kaudu laaditakse tellitud materjalid automaatselt kasutaja arvutisse või veebisaitidele ning see võimaldab tellijal mugavalt saada kõige värskemat teavet.

Kuidas endale RSS-uudisvoog tellida?

Et tellida RSSi vahendusel mingit uudisvoogu, on teil vaja RSS-lugejat (mitmed neist on internetis tasuta saadaval ja nad on vajadustekohaselt seadistatavad). Brauserite uusimatel versioonidel on see võimalus juba olemas. Kasutaja saab otsustada, milliseid teabeallikaid tuleks lugeda.

RSS-lugeja näitab vastavalt soovile kas pealkirju või artiklite esimesi ridu. Nendega kaasas olevate linkide kaudu saab tellija avada brauseris kogu artikli.

Kuidas voog tellida?

Tellida saab RSS-uudisvooge, mis on külastatava lehekülje keeles. Kui soovite teavet mõnes muus keeles, siis valige soovitud keel lehekülje paremas ülanurgas asuvast keelte loetelust.

Nõukogu veebisaidil olevaid RSS-uudisvooge saab tellida alljärgnevatelt linkidelt.

Olemasolevad vood

Kohtumised, istungid ja koosolekud

1. Nõukogu koosseisud

2. Euroopa Ülemkogu kohtumised

3. Rahvusvahelised tippkohtumised

4. Eurorühma kohtumised

5. Euroala tippkohtumised

COREPERi koosolekud

7. Töörühmade koosolekud nõukogu koosseisude kaupa

9. Komiteede koosolekud

Nõukogu dokumendid avalikus registris

1. Istungite ja koosolekute ajakavad:

2. Viimased dokumendid

3. Nõukogu õigusaktide loetelu

4. Nõukogu istungite protokollid:

5. Teemavaldkonnad: