Liigu sisule
E-posti tellimus

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Telefon: +32 22816111
Faks: +32 22816934

Üldised teabepäringud

Avaliku teabe talitus

Telefon: +32 22815650

Faks: +32 22814977

Nõukogu külastamine

Külastuste talitus

Telefon: +32 22812140

Meedia teabepäringud

Pressitalitus

Telefon: +32 22816319

Saatke e-kiri

Pressikeskus

Telefon: +32 22819000

Saatke e-kiri

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Eesistuja sekretariaat

Saada e-kiri