Nõukogu hooned

nõukogu peasekretariaat

Nõukogu haldusasutus, milleks on Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat, asus varem mitmes hoones, mis paiknesid erinevates kohtades üle Brüsseli. Oma sisemise toimimise ja kulude ratsionaliseerimiseks koostas ELi nõukogu ehitisi käsitleva programmi, mille eesmärk oli koondada kogu institutsiooni administratiivne tegevus ja koosolekud vähematesse lähestikku asuvatesse hoonetesse.

Selles ehitisi käsitlevas programmis võeti arvesse ka arenevaid funktsionaalseid vajadusi:

  • Euroopa Ülemkogu otsus pidada kõiki oma kohtumisi Brüsselis, asendades varasema rotatsiooni liikmeriikides
  • ELi laienemine, mille tulemusel ühines 10 aasta jooksul 13 riiki
  • Lissaboni lepingu vastuvõtmine, millega loodi Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja koht

Olemasolev Justus Lipsiuse hoone kujundati osaliselt ümber ja tõlkeüksuste suureneva hulga jaoks omandati uus hoone – Lex. Praegu ehitatakse uut Europa hoonet, kus hakkavad toimuma nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumised.

Justus Lipsiuse hoone

Justus Lipsiuse hoone on alates 1995. aastast olnud ELi nõukogu ja nõukogu peasekretariaadi asukoht. Pärast Nice’i lepingu jõustumist hakkasid seal ajutise korra alusel toimuma Euroopa Ülemkogu kohtumised. Kui Europa hoone valmis saab, viiakse ELi nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumised sinna üle.

Lexi hoone

Lexi hoones asub alates 2007. aastast nõukogu peasekretariaadi tõlketeenistus. Üksused asusid varem mitmes erinevas hoones üle Brüsseli. Lexi hoone koondab ühe katuse alla kõik keeleüksused, sealhulgas ELi laienemisega lisanduvad uued üksused.

Europa hoone

Europa hoones hakkavad toimuma Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu ja muude kõrgetasemeliste organite kohtumised. Hoone võetakse täies mahus kasutusse 2017. aasta alguses.

Muud hooned

Euroopa infopunkt

Kõnealust avalikku teabekeskust juhivad nõukogu ja komisjon ühiselt.

Euroopa konverentsikeskus (Luxembourg)

Vastavalt aluslepingutes sätestatud eeskirjadele tuleb Euroopa Liidu Nõukogu aprillis, juunis ja oktoobris kokku Luksemburgis. Nendel kuudel rendib nõukogu Euroopa konverentsikeskust Luksemburgi valitsuselt.

Overijse

Tegemist on peasekretariaadi peamise laohoonega, mis asub Brüsselist lõunas. Sellel on kolm halli ja selle kogupindala on ligikaudu 5000 m2.