Nõukogu hooned

nõukogu peasekretariaat

Euroopa Liidu Nõukogu haldusorganiks olev nõukogu peasekretariaat asus varem mitmes hoones, mis paiknesid erinevates kohtades üle Brüsseli. Oma sisemise toimimise ja kulude ratsionaliseerimiseks koostas ELi nõukogu ehitiste programmi, mille eesmärk oli koondada kogu institutsiooni administratiivne tegevus ja koosolekud vähematesse lähestikku asuvatesse hoonetesse.

Selles ehitisi käsitlevas programmis võeti arvesse ka arenevaid funktsionaalseid vajadusi:

  • Euroopa Ülemkogu otsus pidada kõiki oma kohtumisi Brüsselis, asendades varasema rotatsiooni liikmeriikides
  • ELi laienemine, mille tulemusel ühines 10 aasta jooksul 13 riiki
  • Lissaboni lepingu vastuvõtmine, millega loodi Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja koht

Olemasolev Justus Lipsiuse hoone kujundati osaliselt ümber ja tõlkeüksuste suureneva hulga jaoks omandati teine hoone – Lex. 2017. aasta jaanuaris võeti kasutusele uus Europa hoone, kus toimuvad nõukogu istungid ja Euroopa Ülemkogu kohtumised.

Justus Lipsiuse hoone

Justus Lipsiuse hoone on alates 1995. aastast olnud ELi nõukogu ja nõukogu peasekretariaadi asukoht. Pärast Nice’i lepingu jõustumist hakkasid seal ajutise korra alusel toimuma Euroopa Ülemkogu kohtumised. Alates 2017. aasta algusest on ELi nõukogu istungite ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste toimumiskoht üle viidud uude Europa hoonesse.

Lexi hoone

Lexi hoones asub alates 2007. aastast nõukogu peasekretariaadi tõlketeenistus. Tõlkeüksused asusid varem mitmes erinevas hoones üle Brüsseli. Lexi hoone koondab ühe katuse alla kõik keeleüksused, sealhulgas ELi laienemisega lisandunud uued üksused.

Europa hoone

Europa hoones peetakse Euroopa Ülemkogu kohtumisi, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja muude kõrgetasemeliste organite kohtumisi. Hoone võeti kasutusele 2017. aasta alguses.

Muud hooned

Euroopa infopunkt

Seda avalikku teabekeskust juhivad nõukogu ja komisjon ühiselt.

Euroopa konverentsikeskus (Luxembourg)

Vastavalt aluslepingutes sätestatud eeskirjadele tuleb Euroopa Liidu Nõukogu aprillis, juunis ja oktoobris kokku Luksemburgis. Nendel kuudel rendib nõukogu Euroopa konverentsikeskust Luksemburgi valitsuselt.

Neder-over-Hembeek

Tegemist on peasekretariaadi peamise laohoonega, mis asub Brüsseli põhjaosas. Selles hoones on 4400 ruutmeetrit laopinda. Laohoonet jagatakse ühiselt teiste ELi institutsioonidega.