Üldised teabepäringud

nõukogu peasekretariaat

Küsimused Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohta

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu struktuuri, tööd ja tegevust käsitlevad üldised küsimused saab esitada avaliku teabe talitusele. Juhime tähelepanu asjaolule, et kõnealune talitus ei osuta õigusnõustamist ega anna kommentaare konkreetsete küsimuste kohta.

Küsimuse esitamiseks

 • helistage numbrile +32 22815650
 • saatke faks numbrile +32 22814977
 • või kirjutage aadressil
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Küsimuse võite esitada ükskõik millises ELi 24 ametlikus keeles. Vastame teie küsimusele 15 tööpäeva jooksul.

Kaebuse esitamise menetlus

Meie eesmärk on pakkuda parimat teenusekvaliteeti.

Juhul, kui te leiate, et suhtlemisel nõukogu peasekretariaadiga puutusite kokku haldusomavoliga, teavitame teid õigusest esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile. Ombudsman ei saa aga teie kaebust vastu võtta enne, kui olete arutanud probleemi selle Euroopa Liidu Nõukogu teenistusega, kes tegeles teie esialgse pöördumisega.

Proovime teha oma võimaluste piires kõik, et leida teie rahulolematuse põhjusele lahendus.