Külastage meid

nõukogu peasekretariaat

Kellele on külastused mõeldud?

Meie külastuste talitus korraldab kõigis ELi 24 ametlikus keeles külastusi rühmadele, mille minimaalseks suuruseks on 20 inimest. Külastuste sihtrühmaks on:

  • täiskasvanud
  • õpilased, kes on vähemalt 15-aastased

Meil ei ole võimalik korraldada külastusi üksikisikutele või rühmadele, kus on vähem kui 20 inimest. Me avame aga oma uksed üldsusele iga aasta mais, Euroopa institutsioonide avatud uste päeval.

Milles külastus seisneb?

Teabeüritusi on võimalik korraldada enamikul tööpäevadel kell 9.00–11.00 või 13.30–16.00. Augustis teabeüritusi ei toimu.

Pakume vaid üht liiki külastust – teabeüritusi. Need kestavad tavaliselt 1 kuni 2 tundi ja koosnevad:

  • ettekandest, mille teeb nõukogu peasekretariaadi või Euroopa välisteenistuse ametnik
  • küsimuste ja vastuste osast

Ettekande käigus võidakse anda üldine ülevaade Euroopa Ülemkogust ja nõukogust või käsitleda mõnda konkreetset teemat. Taotluse korral on võimalik korraldada ka seminare.

Külastuste broneerimine

Teabeüritus tuleks broneerida vähemalt 3 kuud enne toimumist. Kui oleme teie taotluse kätte saanud, võtame teiega külastuse kinnitamiseks ühendust.

Taotluse peaks esitama:

  • rühma juht
  • haridusasutuse või üliõpilasorganisatsiooni esindaja, kes peab külastuse ajal olema rühma liige

Õpilasrühmades peab olema vähemalt 1 täiskasvanu iga 10 õpilase kohta.

Pöörame teie tähelepanu sellele, et külastuste talitusel on korralduslikel põhjustel õigus liita kaks ühtesobivat rühma ja korraldada neile samaaegne külastus või tühistada külastus, mis ei vasta korralduslikele nõuetele.

Poliitilistest arengutest või lühikese etteteatamisega kokku tulnud nõukogu istungitest tulenevalt võib külastuste talitus erakorralistel juhtudel tühistada juba kokkulepitud külastusi ning seda ka lühikese etteteatamisega.

Nõukogu hooned on ligipääsetavad piiratud liikumisvõimega isikute jaoks.

Lisateave

Telefon: +32 22812140

Saatke e-kiri

Kus külastused toimuvad?

Justus Lipsiuse hoone

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Brüssel

Belgia

Lexi hoone

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Brüssel

Belgia

Euroopa infopunkt

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Brüssel

Belgia

Teabeüritused toimuvad alljärgnevates nõukogu hoonetes, mis asuvad Brüsselis:

  • Justus Lipsiuse hoone
  • Lexi hoone
  • Euroopa infopunkt

NB! Külastuste ajal ei ole võimalik Europa hoonega tutvuda.

Külastajatega bussid saavad Justus Lipsiuse hoone peasissekäigu ees peatuda, et reisijad saaksid väljuda või peale minna. Hoone vahetus läheduses asuvad rongi-, metroo- ja bussipeatused.

Euroopa infopunkt

Nõukogul ja Euroopa Komisjonil on ühine info- ja dokumendikeskus, kus on infolaud ning pakutakse tasuta väljaandeid. Euroopa infopunkt asub nõukogu peakorteri lähedal ning on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00.

Kaebuse esitamine

Püüame pakkuda võimalikult kvaliteetseid teenuseid.

Juhul kui teie arvates on nõukogu peasekretariaadi teenistustega ühenduse võtmisel või suhtlemisel esinenud haldusomavoli, on teil õigus esitada kaebus Euroopa ombudsmanile. Et aga ombudsman saaks teie kaebuse vastu võtta, tuleb teil kõigepealt pöörduda oma murega Euroopa Liidu Nõukogu selle teenistuse poole, kes teie esialgse taotlusega tegeles.

Me püüame heastada teie rahulolematuse põhjuse, niivõrd kui see on võimalik ja asjakohane.

Kuidas külastada teisi ELi institutsioone?

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni külastuskeskus ootab (vähemalt 15-liikmelisi) külastajate rühmi ettekannetele ja aruteludele, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu poliitilise täitevasutuse rolli. Külastused tuleks broneerida vähemalt 10 nädalat enne toimumist ja neid saab kohandada rühmade teadmistele ja huvidele vastavalt.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on Euroopa Liidu demokraatia kese. Külasta meid tasuta ja saa teada, kuidas Euroopa Parlament töötab, kuidas see sind mõjutab ja kuidas jõudsime tänase Euroopani. Teabe saamiseks vt Euroopa Parlamendi külastuskeskuse veebisaiti.

Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee pakub huvitavaid ettekandeid (üle 14-aastastest isikutest koosnevatele, vähemalt 15-liikmelistele) külastajate rühmadele Euroopa piirkondade ja linnade rolli kohta Euroopa Liidu õigusaktide kujundamisel. Külastused tuleks broneerida vähemalt 8 nädalat enne toimumist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Saa organiseeritud kodanikuühiskonna esindusorganis osa interaktiivsest ettekandest. Avasta selle kolm rühma – tööandjad, töötajad ja eri elualade rühmad (nt kutse-, kogukonna- ja noorteorganisatsioonid, naiste rühmitused, tarbijad, keskkonnakaitsjad) – ning saa teada, kuidas nende õigusi Euroopa Liidus kuulda võetakse.