Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Keskkonna nõukogu

ELi Nõukogu

Keskkonna nõukogu vastutab ELi keskkonnapoliitika eest, sealhulgas keskkonnakaitse, ressursside mõistliku kasutamise ja inimeste tervise kaitse eest. Keskkonna nõukogu tegeleb ka rahvusvaheliste keskkonnaküsimustega, eelkõige kliimamuutuste valdkonnas.

Kuidas keskkonna nõukogu töötab?

Keskkonna nõukogusse kuuluvad ministrid, kes vastutavad konkreetselt keskkonnaga seotud küsimuste eest. Euroopa Komisjoni esindavad istungitel nii keskkonnavolinik kui kliimameetmete volinik.

Keskkonna nõukogu istungid toimuvad umbes 4 korda aastas.

Keskkonnapoliitikast

Poliitikakujundaja rollis vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga selliste ambitsioonikate keskkonnaalaste õigusaktide vastuvõtmise eest, mille abil kaitstakse looduslikke elupaiku, hoitakse õhk ja vesi puhtad, tagatakse jäätmete nõuetekohane kõrvaldamine, suurendatakse teadmisi toksiliste kemikaalide kohta ja aidatakse ettevõtjatel liikuda keskkonnasäästliku majanduse suunas.

Samuti tagab nõukogu selle, et keskkonnaaspektid integreeritakse nõuetekohaselt muudesse ELi poliitikasuundadesse, näiteks tööstus-, põllumajandus-, transpordi-, energia- ja teenuste poliitikasse.

Rahvusvahelisel tasandil püüavad EL ja selle liikmesriigid tagada, et ELi keskkonnastandardid kajastuksid rahvusvahelistes keskkonna- ja kliimamuutustealastes kokkulepetes. Sellega seoses vastutab nõukogu rahvusvaheliste konverentside ja kliimamuutusi käsitlevate läbirääkimiste jaoks ELi seisukohtade ettevalmistamise eest.