Eurorühmaks nimetatakse mitteametlikke kohtumisi, mille raames euroala liikmesriikide ministrid arutavad ühiseid euroga seotud kohustusi. 

Ülesanded

Eurorühma peamine ülesanne on tagada euroala liikmesriikide majanduspoliitika tihe koordineerimine. Samuti on selle eesmärk soodustada tingimusi tugevamaks majanduskasvuks.

Eurorühm vastutab ka euroala tippkohtumiste ettevalmistamise ja nende järelmeetmete eest.

Kohtumised

Eurorühm kohtub tavaliselt kord kuus majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungile eelneval päeval. Eurorühma kohtumistel osalevad ka majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik ning Euroopa Keskpanga president.

Euroala riikide rahandusministrite esimene mitteametlik kohtumine toimus 4. juunil 1998. aastal Senningeni lossis Luksemburgis.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Esimees

Eurorühma liikmed valivad eurorühma esimehe lihthäälteenamusega 2,5 aastaks. Ametisolev esimees on Jeroen Dijsselbloem.  Ta valiti 13. juulil 2015 tagasi teiseks ametiajaks. Jeroen Dijsselbloem on Madalmaade rahandusminister.

Tööprogramm

Eurorühm võtab iga 6 kuu järel vastu tööprogrammi. Programmis määratletakse peamised tähelepanu nõudvad valdkonnad ja määratakse kindlaks tulevaste eurorühma kohtumiste esialgsed päevakorrad.  

Euroalaga ühinemine

Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn lähenemiskriteeriume. Need on 1992. aastal Maastrichti lepinguga kokku lepitud majanduslikud ja õiguslikud tingimused ning neid tuntakse ka Maastrichti kriteeriumitena.

Lõpliku otsuse ELi riigi ühinemise kohta euroalaga teeb ELi Nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.

 

Euroalaga ühinemine

Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn lähenemiskriteeriume. Need on 1992. aastal Maastrichti lepinguga kokku lepitud majanduslikud ja õiguslikud tingimused ning neid tuntakse ka Maastrichti kriteeriumitena.

Lõpliku otsuse ELi riigi ühinemise kohta euroalaga teeb ELi Nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.