Eurorühma töörühm

eurorühm

Eurorühma töörühm on ettevalmistav organ, kuhu kuuluvad esindajad majandus- ja rahanduskomitee euroalasse kuuluvatest liikmesriikidest, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Keskpangast.

Töörühm abistab nii eurorühma kui ka selle esimeest ministrite arutelude ettevalmistamisel. 

Töörühm tuleb tavaliselt kokku 1 kord kuus enne eurorühma kohtumisi.

Töörühma esimees 

Eurorühma töörühma liikmed valivad esimehe 2-aastaseks ametiajaks, mida võidakse pikendada. 

Töörühma esimehe büroo asub Brüsselis ELi Nõukogu peasekretariaadis. 

Alates 2012. aasta jaanuarist on eurorühma töörühma esimehe ametikohal Thomas Wieser, kes on ka majandus- ja rahanduskomitee esimees.