Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem

© E.Dunand / AFP

Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem pidas kõne 27. aprillil Brüsselis toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. Ta tutvustas Kreeka kolmanda makromajandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seisu.

Ülesanded

Eurorühma esimees juhatab eurorühma kohtumisi, määrab kindlaks nende kohtumiste teemad, koostab pikaajalise tööprogrammi ja esindab eurorühma rahvusvahelistel foorumitel.

Elulugu

Jeroen Dijsselbloem on olnud eurorühma esimees alates 21. jaanuarist 2013. Ta valiti 13. juulil 2015 tagasi teiseks ametiajaks.

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Eurorühma eesmärgid ja prioriteedid Jeroen Dijsselbloemi ametiajal.