Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem

Luxembourg Congrès © Copyright 2016 15.06.2017 Koosolek

Eurorühm viis oma 15. juuni kohtumisel Luxembourgis lõpule Kreeka programmi teist läbivaatamist käsitleva arutelu, valmistades ette Kreekale antava finantsabi kolmanda osa kättesaadavaks tegemise 8,5 miljardi euro ulatuses. Ministreid teavitati ka IMFi põhikirja IV artikli kohasest hinnangust euroala majandusväljavaatele, riskidele ja poliitikaväljakutsetele ning neile anti ülevaade viimastest arengutest seoses pankade kriisilahendusraamistikuga.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Tulevased kohtumised

Käimasolevad ja möödunud koosolekud

Kõik koosolekud

Ülesanded

Eurorühma esimees juhatab eurorühma kohtumisi, määrab kindlaks nende kohtumiste teemad, koostab pikaajalise tööprogrammi ja esindab eurorühma rahvusvahelistel foorumitel.

Elulugu

Jeroen Dijsselbloem on olnud eurorühma esimees alates 21. jaanuarist 2013. Ta valiti 13. juulil 2015 tagasi teiseks ametiajaks.

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Eurorühma eesmärgid ja prioriteedid Jeroen Dijsselbloemi ametiajal.