Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem

10.07.2017 Koosolek

Eurorühm arutas maksejõuetusraamistikke euroalal ja euroala eelarvepoliitilist hoiakut. Eurorühmale anti ülevaade hiljutistest suundumustest pangandussektoris ja Iirimaal läbi viidud 7. programmijärgse järelevalvemissiooni peamistest leidudest.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Tulevased kohtumised

Käimasolevad ja möödunud koosolekud

Kõik koosolekud

Ülesanded

Eurorühma esimees juhatab eurorühma kohtumisi, määrab kindlaks nende kohtumiste teemad, koostab pikaajalise tööprogrammi ja esindab eurorühma rahvusvahelistel foorumitel.

Elulugu

Jeroen Dijsselbloem on olnud eurorühma esimees alates 21. jaanuarist 2013. Ta valiti 13. juulil 2015 tagasi teiseks ametiajaks.

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Eurorühma eesmärgid ja prioriteedid Jeroen Dijsselbloemi ametiajal.