Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem

09.10.2017 Koosolek

Euroala riikide rahandusministrid arutasid oma 9. oktoobri kohtumisel Euroopa stabiilsusmehhanismi võimalikke ülesandeid tulevikus ning jagasid oma riikide parimaid tavasid tööjõumaksude alandamise rahastamisel. Samuti teavitati neid Portugalis läbi viidud kuuenda programmijärgse järelevalvemissiooni tulemustest.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Ülesanded

Eurorühma esimees juhatab eurorühma kohtumisi, määrab kindlaks nende kohtumiste teemad, koostab pikaajalise tööprogrammi ja esindab eurorühma rahvusvahelistel foorumitel.

Elulugu

Jeroen Dijsselbloem on olnud eurorühma esimees alates 21. jaanuarist 2013. Ta valiti 13. juulil 2015 tagasi teiseks ametiajaks.

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Eurorühma eesmärgid ja prioriteedid Jeroen Dijsselbloemi ametiajal.