Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem

© E.Dunand / AFP 20.03.2017 Koosolek

Eurorühm arutas eelarveküsimusi ja euroala riikide pensionisüsteemide võimalikku võrdlusanalüüsi ning kuulas ülevaadet Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi teisest läbivaatamisest.

Ülesanded

Eurorühma esimees juhatab eurorühma kohtumisi, määrab kindlaks nende kohtumiste teemad, koostab pikaajalise tööprogrammi ja esindab eurorühma rahvusvahelistel foorumitel.

Elulugu

Jeroen Dijsselbloem on olnud eurorühma esimees alates 21. jaanuarist 2013. Ta valiti 13. juulil 2015 tagasi teiseks ametiajaks.

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Eurorühma eesmärgid ja prioriteedid Jeroen Dijsselbloemi ametiajal.