Nõukogu ettevalmistavad organid

ELi Nõukogu

Nõukogu abistavad Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja enam kui 150 kõrgelt spetsialiseerunud töörühma ja komiteed, mida nimetatakse nõukogu ettevalmistavateks organiteks.

Ettevalmistavad organid võib jagada 2 peamisse kategooriasse:

  1. Aluslepingutega, valitsustevaheliste otsustega või nõukogu õigusaktidega loodud komiteed - need komiteed on enamasti alalised ja neil on sageli ametisse nimetatud või valitud esimees
  2. COREPERi loodud komiteed ja töörühmad - need tegelevad väga spetsiifiliste teemadega ja neid juhatab nõukogu 6-kuulist eesistumist teostava liikmesriigi delegaat

Lisaks võidakse luua konkreetsel eesmärgil ajutisi komiteesid, mille tegevus lõpeb pärast oma ülesande täitmist.