Käitumisjuhendi töörühm (äriühingute maksustamine)

ELi Nõukogu

Käitumisjuhendi töörühma (äriühingute maksustamine) lõi majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 9. märtsil 1998. Töörühm tegeleb peamiselt äriühingute maksustamise käitumisjuhendi (mis võeti vastu 1997. aasta detsembris) kohaldamisalasse kuuluvate maksumeetmete hindamisega ja nendest meetmetest teavitamise järelevalvega.

Käitumisjuhend ei ole õiguslikult siduv dokument, kuid selle vastuvõtmine nõuab liikmesriikidelt järgmiste kohustuste täitmist:

  • kahjustavat maksukonkurentsi põhjustavate olemasolevate maksumeetmete tühistamine 
  • hoidumine selliste uute meetmete kehtestamisest tulevikus

Töörühm tegeleb peamiselt järgmisega:

  • kuritarvitamisvastased eeskirjad
  • läbipaistvus ja teabevahetus siirdehindade valdkonnas
  • haldustavad 
  • käitumisjuhendi põhimõtete edendamine ELi mittekuuluvates riikides

2013. aastal loodi Iirimaa eesistumisperioodil kuritarvitamisvastaste meetmete alatöörühm. Nimetatud rühm annab aru käitumisjuhendi töörühmale ja tegeleb hübriidinstrumentide erineva kohtlemise küsimustega.