Dokumendid ja väljaanded

Nõukogu dokumentide avalik register

Register sisaldab alates 1999. aastast koostatud nõukogu dokumentide sisu või viiteid nendele dokumentidele.

Dokumendi taotlemine

Kui teie poolt otsitav dokument ei ole avalikus registris kättesaadav, saate esitada taotluse dokumendile juurdepääsu saamiseks.

Arhiivid

Dokumentide mikrofiššide ja/või elektrooniliste koopiatega saab tutvuda nõukogu arhiivides Brüsselis.

Raamatukogu

Raamatukogu sisaldab monograafiaid, teatmeteoseid ja ELi väljaandeid.

Väljaanded

Nõukogu peasekretariaadi avaldatud raamatud, brošüürid, infolehed ja plakatid.