Raamatukogu ja uurimistöö

nõukogu peasekretariaat

Raamatukogu võimaldab ligipääsu laiale valikule nõukogu töö jaoks asjakohastest trükitud ja veebipõhistest teabeväljaannetest kõigis ELi ametlikes keeltes. Valikus on järgmised väljaanded:

  • ajalehed
  • üldhuviajakirjad ja erialased perioodikaväljaanded
  • artiklid
  • väitekirjad
  • raamatud
  • andmebaasid

Veebipõhised materjalid moodustavad raamatukogu põhiosa. Nende materjalide täielik sisu on saadaval üksnes nõukogu peasekretariaadi WiFi-võrgu kaudu nõukogu hoones.

Juurdepääs

Nõukogu töötajatel, praktikantidel, liikmesriikide delegaatidel ja teiste ELi institutsioonide töötajatel on vaba ligipääs raamatukogu lugemissaalidele. Uurimistöö ja/või teabekogumisega seotud teenused on kättesaadavad ettetellimisel.

Abi uurimistöö tegemisel

Uurimistöö tegijad ja üliõpilased saavad taotleda luba nõukogu raamatukogus töötamiseks. Kui vajate uurimistöö tegemisel abi, palun esitage oma taotlus vähemalt kaks nädalat enne plaanitavat raamatukogukülastust.
Igas taotluses tuleb ära märkida uurimistöö teema ja soovitava materjali keel. Raamatukogutöötaja valmistab ette nimekirja konkreetse teemaga seostuvatest nõukogu raamatukogus olemasolevatest materjalidest.

Kollektsioon

Raamatukogu sisaldab erinevaid kollektsioone.

Põhikollektsiooni väljaanded käsitlevad eelkõige sotsiaal-poliitilisi, majanduslikke ja institutsioonilisi arenguid ELis, selle liikmesriikides ning naaber- ja partnerriikides.

Keelealane kollektsioon moodustub keeleõppevahenditest, nagu sõnaraamatud, erialasõnastikud ja keeleõpikud, samuti terminoloogia-, tõlke- ja lingvistikaalastest teostest ning kõiki nõukogu poliitikavaldkondi käsitlevatest materjalidest.

Õigusalane kollektsioon sisaldab ELi ja rahvusvahelise õiguse eri aspekte hõlmavaid õiguse ja kohtupraktika alaseid materjale, samuti materjale liikmesriikide ja kolmandate riikide kohtupraktika kohta.

Kataloog

Veebikataloog võimaldab teha üksikotsingut või koostada nimekirja erinevatest allikatest.

Bibliograafiad

Bibliograafiline kollektsioon sisaldab Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu ja selle peasekretariaadiga seotud allikmaterjale ja uurimistöid.

Blogi

Raamatukogu meeskond peab blogi, kus avaldatakse aruandeid ja raamatukogu teatisi ELiga seotud ürituste kohta, teavet raamatukogusse saabunud uute materjalide ja lugemissoovituste kohta ning iga-kuine mõttekoja ülevaade.

See blogi ei väljenda mingil juhul nõukogu ametlikku seisukohta.