Liigu sisule
E-posti tellimus

Käesolev register sisaldab teavet seadusandliku tavamenetluse ehk kaasotsustamismenetluse kohaselt vastu võetud ELi seadusandlike aktide kohta. See hõlmab nii käimasolevaid kui ka lõpuleviidud menetlusi.

Andmebaasist leiate teavet seadusandlikku tavamenetlust läbiva seadusandliku akti iga menetlusetapi kohta. Siia hulka kuuluvad:

  • komisjoni ettepanek
  • Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht 
  • nõukogu esimese lugemise seisukoht ja Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht
  • nõukogu teise lugemise seisukoht
  • lepitamine (kui puudub kokkulepe)
  • link vastuvõetud aktile 
  • allkirjastamise kuupäev
  • viitenumber teksti otsimiseks Euroopa Liidu Teatajast

Kui õigusakt on juba vastu võetud, esitatakse link täistekstile ja allkirjastamise kuupäev. Samuti võib olla lisatud link erinevate lugemiste seisukohtadele.

Teadmiseks – teave andmebaasis on kättesaadav üksnes inglise ja prantsuse keeles ning otsingut saab kasutada vaid nendes kahes keeles. 

Otsing eelnõu kaupa

Sisestage otsitav number, nt 96/0113
ja/või märksõna (inglise või prantsuse keeles) otsitava eelnõu pealkirjast, nt jeunesse