Dokumendiregister

nõukogu peasekretariaat

Nõukogu dokumentide avalik register sisaldab alates 1999. aastast koostatud nõukogu dokumentide sisu või viiteid nendele dokumentidele.

Üldsusele kättesaadava sisuga dokumente on võimalik näha otse arvutiekraanilt. Juurdepääsu muudele dokumentidele on võimalik taotleda.

Lisaks on rubriigis Nõupidamised eraldi veebileht igale nõukogu istungile, Euroopa Ülemkogu kohtumisele ja eurorühma kohtumisele. Nimetatud veebilehed sisaldavad regulaarseid nõupidamistega seotud dokumente nagu taustteave (nõukogu istungile eelnev taustteave), päevakord, A-punktide nimekiri ja osalejate nimekiri

Pressiteated

Tuletame meelde, et kõige viimased pressiteated leiate pressiteadete rubriigis, kus on:

  • nõukogu pressiteated, mis on avaldatud alates 1. jaanuarist 2014
  • avaldused ja kõned, mis on esitatud Euroopa Ülemkogu eesistuja või eurorühma esimehe nimel alates 2009. aasta lõpust

Kui otsite vanemat pressiteadet (avaldatud enne 1. jaanuarit 2014), saate otsida registrist. Valige valdkonnaotsingu lahtris „Presse” ja dokumendi tüübi lahtris „Pressiteade” ja märkige väljale „Sõnad dokumendi teemas” nõukogu teema (näiteks „majandus- ja rahandusküsimused”). 

Nõukogu järeldused

Hiljutiste järelduste leidmiseks kasutage spetsiaalse lehte veebisaidil: 

Konkreetsete järelduste leidmiseks võite teha otsingu registrist, märkides väljale „Sõnad dokumendi teemas” nõukogu järeldused ja märkides väljale „Nõupidamise kuupäev” nõukogu istungi kuupäeva. Samuti võite otsingus märkida väljale „Sõnad dokumendi teemas” nõukogu järeldused ja märkida väljale „Dokumendi kuupäev” ajavahemiku (näiteks alates 1/05/2015 kuni 30/06/2015).

Kui otsite nõukogu järeldusi konkreetse teema kohta, võite märkida väljale „Sõnad dokumendi teemas” nõukogu järeldused ja mõned teemakohased võtmesõnad (näiteks „nõukogu järeldused” ja „keskkond”, et leida keskkonnaga seotud nõukogu järeldusi).

Ettevalmistavad dokumendid

Ettevalmistavad dokumendid koostatakse nõukogu töörühmades, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid. Kõik nõukogus arutatava konkreetse ettepanekuga seotud ettevalmistavad dokumendid kannavad ühesugust komisjoni antud kordumatut institutsioonidevahelist dokumendinumbrit.

Kui teil on dokument, mis on seotud õigusakti eelnõuga, mis teid huvitab, võite te leida institutsioonidevahelise dokumendinumbri dokumendi esimesel leheküljel ülemises vasakpoolses nurgas asuvast lahtrist. Kui trükite selle numbri väljale „Institutsioonidevaheline dokumendinumber”, saate te kõikide registris olevate asjaomase õigusaktiga seotud dokumentide loetelu.

Kui teil ei ole ühtegi dokumenti, võite teid huvitava õigusakti eelnõu institutsioonidevahelise dokumendinumbri leidmiseks kasutada välja „Sõnad dokumendi teemas”. Trükkige õigusakti eelnõu teema võtmesõnad ja te saate dokumentide loetelu. Klikkige ühe ST-dokumendi paksus kirjas olevale viitenumbrile, et avada dokumendi teabeleht. Institutsioonidevaheline dokumendinumber on lehel selgelt nähtav.

Keeled

Registrist võite leida dokumente, mille sisu on avaldatud:  

  • ainult ühes keeles
  • mitmes keeles (näiteks osa dokumenti inglise, osa hispaania ja osa saksa keeles)
  • kõikides ELi ametlikes keeltes

Pidage meeles, et keele valik võib mõjutada teie otsingutulemusi. Näiteks selleks, et leida COREPERi kokkuvõtvaid protokolle, peaksite väljal „Dokumendi keel” valima võimaluse „kõik keeled”. Ainult ühe keele valimisel võib jääda tulemusteta