Taotlus dokumendile juurdepääsu saamiseks

nõukogu peasekretariaat

Kui teie poolt otsitav dokument ei ole avalikus registris kättesaadav, saate nõukogu peasekretariaati pöördudes esitada taotluse dokumendile juurdepääsu saamiseks.

Võite esitada taotluse dokumendile juurdepääsu saamiseks ka

  • posti teel aadressil:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F - Transparency
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • faksiga: +32 2281 6361

Vajate tehnilist abi?

Kui teil on avaliku registri kasutamise kohta tehniline küsimus, saatke meile e-kiri.

Kui pikk on vastamise tähtaeg?

Teile vastatakse 15 tööpäeva jooksul. Erandkorras võib seda tähtaega pikendada veel 15 tööpäeva võrra.

Kui dokumendile juurdepääsu ei anta, võite 15 päeva jooksul paluda nõukogul otsus uuesti läbi vaadata.

Kui teie taotlus lükatakse tagasi, võite esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile või esitada hagi Üldkohtule.

Üldised teabepäringud

Avaliku teabe talitus aitab teid, kui vajate teavet nõukogu ja tema tegevuse kohta.