Euroopa Ülemkogu 2012. aastal

Euroopa Ülemkogu 2012. aastal

Euroala stabiliseerimine ja tugevdamine, majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine ning rahutused Lähis-Idas olid teemad, mis pälvisid Euroopa Ülemkogu kohtumistel 2012. aastal põhitähelepanu. See oli ka aasta, mil Euroopa Liit sai Nobeli rahupreemia.

Käesolevas brošüüris, mis on selle sarja kolmas väljaanne, teeb Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy isikliku kokkuvõtte Euroopa Ülemkogu 2012. aasta tegevusest ja tähelepanuväärsematest sündmustest.

Brošüüris avaldatakse samuti kõik Euroopa Ülemkogu 2012. aasta järeldused, avaldused ja aruanded.

2013, 76 lehekülge, brošeeritud raamat