Euroala tippkohtumiste korraldamise eeskirjad

Euroala tippkohtumiste korraldamise eeskirjad
Euroala tippkohtumiste korraldamise eeskirjades esitatakse koondatud kujul euroala tippkohtumiste korraldamise peamised põhimõtted. Koosolekute läbipaistvuse ja tulemuslikkuse tagamiseks kirjeldatakse käesolevas brošüüris euroala tippkohtumiste korraldamist käsitlevaid sätteid, sealhulgas kohtumiste ettevalmistamise, päevakorra koostamise, koosseisu ja avalduste kohta. Kättesaadav 22 keeles.
2013, 46 lehekülge, e-raamat