Majandus- ja rahaliit – õigusaktid ja poliitikadokumendid

Majandus- ja rahaliit – õigusaktid ja poliitikadokumendid

Käesolevas publikatsioonis esitatakse lai valik majandus- ja rahaliidu toimimise seisukohast olulisi õigusakte, poliitikadokumente ja tehnilisi tekste. Need hõlmavad euro institutsioonilisi ja välisaspekte ning statistikaalaseid õigusakte ja finantsabi mehhanisme.

2014, 360 lehekülge, e-raamat