Majandus- ja rahaliit

Majandus- ja rahaliit

Käesolev brošüür sisaldab teavet majandus- ja rahaliidu ja selle toimimise ning majanduskriisile reageerimise kohta. Selles määratletakse koordineerimismehhanism ja järelevalvemehhanism, mis kehtestati selleks, et hoida ära sarnane olukord tulevikus.

2014, 26 lehekülge, brošeeritud raamat