Euroopa Ülemkogu 2013. aastal

Euroopa Ülemkogu 2013. aastal

Eesistuja Herman Van Rompuy annab oma neljandas aastaaruandes ülevaate institutsiooni tegevusest. Brošüüris avaldatakse samuti kõik Euroopa Ülemkogu 2013. aasta järeldused, avaldused ja aruanded. Mõned peamistest teemadest, millele Euroopa Ülemkogu 2013. aastal keskendus, olid esimeste majanduse elavnemise märkide kinnistumine pärast finantskriisi, jõupingutused majanduskasvu elavdamise ja töökohtade loomise nimel, olukord Süürias ja Ukrainas ning sadade rändajatega laeva hukk Vahemerel. 2013 oli ka aasta, mil 27 liikmesriigist sai 28, kui juulis ühines ELiga Horvaatia.

2014, 75 lehekülge, brošeeritud raamat