Euroopa Ülemkogu ja nõukogu – lühiülevaade

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu – lühiülevaade

Käesolev teabeleht sisaldab põhiteavet Euroopa Ülemkogu ja ELi Nõukogu toimimise kohta. Selles selgitatakse eesistujariigi rolli ja nõukogu peasekretariaadi tööd.

2014, 6 lehekülge, Voldik/flaier