Euroopa Ülemkogu 2014. aastal

Euroopa Ülemkogu 2014. aastal

Selles väljaandes annavad Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja endine eesistuja Herman Van Rompuy kahe peale ülevaate institutsiooni 2014. aasta tegevusest. ELi riigipeade ja valitsusjuhtide tähelepanu keskmes olid Ukraina, kliima, majandus ning järgmiste aastate tegevuskava paikapanek. Eesistuja Donald Tusk toob esile ka peamised teemad, millega ELil tuleb 2015. aastal tegelda.

See väljaanne sisaldab kõiki Euroopa Ülemkogu järeldusi ning riigipeade ja valitsusjuhtide avaldusi 2014. aastast.

2015, 60 lehekülge, brošeeritud raamat