Euroopa Ülemkogu – ELi strateegiline institutsioon

Euroopa Ülemkogu – ELi strateegiline institutsioon

Euroopa Ülemkogu on institutsioon, kes määratleb ELi üldise poliitilise suuna ja poliitilised prioriteedid. Käesolev teabeleht sisaldab teavet ülemkogu koosseisu, toimimise ja eesistuja kohta. Selles kirjeldatakse ka euroala tippkohtumiste rolli. 

2015, 6 lehekülge, Voldik/flaier