Nõukogu kodukord ja märkused nõukogu kodukorra kohta

nõukogu peasekretariaat
Nõukogu kodukord – märkused

Kuidas nõukogu tööd ette valmistatakse? Millist hääletuskorda kasutatakse? Millised on avalike arutelude pidamise eeskirjad? See praktiline juhend annab vastuse neile ja paljudele teistele nõukogu struktuuri, menetluste ja otsuste tegemisega seotud küsimustele. See on mõeldud eelkõige delegaatidele ja rotatsiooni korras vahetuvatele nõukogu eesistujariikidele, et anda teavet õiguskeskkonna kohta ja olla abiks eesistumiste ettevalmistamisel.
Peale märkuste sisaldab brošüür ka Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kodukorda. Brošüür on välja antud 23 ELi keeles.

2016, 119 lehekülge, brošeeritud raamat